Neem makkelijk contact op

Author page: admin

Inspecties verhuur aan toeristen

Één van de speerpunten van de Spaanse belastingdienst in 2015 is de controle op de verhuur van appartementen aan toeristen, om niet aangegeven huurinkomsten op te sporen. De focus ligt op online verhuur. Hiertoe zal ook software van online...

Read More

Woning kopen en erfbelasting

In Spanje bestaan er regionale verschillen in de tarieven voor erfbelasting (voorheen successierechten). Deze regionale voordelen waren alleen voor toepassing voor inwoners (residenten) van die regio’s en derhalve niet voor niet-residenten...

Read More

Gegevensuitwisseling met 54 landen

In de jaren 2017 en 2018 zullen de belastingdiensten van 54 landen op automatische wijze gegevens uitwisselen zonder dat er verzoeken vanwege individuele inspecties nodig zijn. Dit is in feite een ‘pro-aktieve’ maatregel om...

Read More

Woning lang in bezit? Verkoop in 2014!

In Spanje is de winst bij verkoop van een woning belast. Speciale correctie-regelingen die er tot op heden voor zorgden dat de belastbare winst kon worden verlaagd, komen naar alle waarschijnlijkheid per 2015 te vervallen. Tot 1996 kon er...

Read More

Teveel erfbelasting betaald?

De algemene tarieven voor erf- en schenkingsbelasting kunnen in Spanje regionaal verlaagd worden. Deze verlagingen zijn momenteel alleen van toepassing voor personen die resident zijn in Spanje. Indien een niet-resident een woning erft of door...

Read More

Inspecties buitenlandse pensioenen

Recentelijk heeft een internationale uitwisseling van gegevens plaatsgevonden gericht op gepensioneerden die resident zijn in Spanje, een pensioen vanuit het buitenland ontvangen en dat mogelijk in Spanje niet hebben opgegeven terwijl dit wel...

Read More

Fiscale hervormingen 2014

De Spaanse overheid heeft de belastinghervormingen voor 2014 en 2015 gepubliceerd. De belangrijkste staan hieronder puntsgewijs vermeld. Als je over bepaalde punten vragen hebt of nadere informatie wilt vernemen wij dat graag. Verder houden we je...

Read More

Resident? In juni aangifte!

Woonde u in 2013 in Spanje? Dan heeft u tot 30 juni om uw aangifte inkomsten- en vermogensbelasting in te dienen. Wilt u Nederlandstalige begeleiding? Klik hier en vraag vrijblijvend nadere informatie op (voor heel Spanje). Wij zijn de grootste...

Read More

Stimulans filmindustrie

Spanje wil de nationale fimindustrie een stimulans geven door een bonificatie (‘korting’) te geven van 30% op de winstbelasting. Dit belastingvoordeel zal zowel gelden voor Spaanse productiebedrijven als voor buitenlandse bedrijven...

Read More

Uitwisseling bankgegevens met België

Belgische banken waren tot voor kort niet verplicht mee te werken aan verzoeken van de Spaanse fiscus om gegevens beschikbaar te stellen voor inspecties. Deze maand is een verdrag getekend dat per 2015 in werking zal gaan dat hier verandering in...

Read More