Neem makkelijk contact op

Blog Post

Onlangs berichtten wij over het voornemen van Spanje om de fiscale voordelen bij verkoop van woningen die sinds 1994 of langer in eigendom zijn af te schaffen. (Klik indien gewenst hier voor de betreffende post.) Een van de redenen voor afschaffing is dat het Ministerie het huidige belastingverschil tussen iemand die in 1994 een woning heeft gekocht en een ander die in 1995 een woning heeft gekocht ‘niet logisch’ vindt.

Er blijkt echter veel weerstand tegen de op handen zijnde afschaffing te zijn (één van de redenen zou kunnen zijn dat er verkiezingen in aantocht zijn..).

Het Ministerie van Belastingen heeft aangegeven open te staan voor alternatieven, mits deze leiden tot een gelijke(re) behandeling voor belastingplichtigen.

Wij zullen u via deze website op de hoogte houden maar houden er voorzichtigheidshalve rekening mee dat, zoals meestal het geval in deze situaties, de beslissing uiteindelijk positief uit zal vallen voor de schatkist en negatief zal zijn voor de belastingbetaler.