Neem makkelijk contact op

Blog Post

In Spanje is de winst bij verkoop van een woning belast. Speciale correctie-regelingen die er tot op heden voor zorgden dat de belastbare winst kon worden verlaagd, komen naar alle waarschijnlijkheid per 2015 te vervallen.

Tot 1996 kon er een speciale verminderingscoëfficient toegepast worden waarmee de belastbare winst werd verlaagd. Deze regeling werd in die jaren afgeschaft, maar werd gerespecteerd voor diegenen die de woning voor 31 december 1994 hadden gekocht.

Per 2015 komt ook deze uitzondering naar verwachting te vervallen. De belasting bij verkoop zal doorgaans fors zijn, een voorbeeld:

Indien u in 1983 een woning hebt gekocht voor 120.000 euro en deze in december 2014 verkoopt voor 300.000 euro zal de belasting circa 9.500 euro zijn. Als u de woning in maart 2015 voor hetzelfde bedrag verkoopt zal de belasting circa 42.000 euro zijn. Ruim vier keer zoveel!

De regeling zal snel ingevoerd worden en uiteraard is het in de meeste gevallen niet zomaar mogelijk om in de huidige markt de woning nog voor het eind van het jaar te verkopen. Maar mocht u uw woning momenteel in de verkoop hebben, dan zou deze wijziging de doorslag kunnen geven om een bepaald bod wellicht toch wel accepteren.

Er is ook een algemene inflatiecoëfficient die ongeacht het jaar van aankoop toegepast kon worden die waarschijnlijk komt te vervallen. Hiermee werd de aankoopwaarde ‘omhoog’ gecorrigeerd waardoor de belastbare winst lager werd. Per 2015 zal dit als de voorgestelde regelgeving wordt ingevoerd niet meer mogelijk zijn.

Er is momenteel veel berichtgeving over dit onderwerp. Indien u vragen heeft vernemen wij dat uiteraard graag.