Neem makkelijk contact op

Blog Post

De algemene tarieven voor erf- en schenkingsbelasting kunnen in Spanje regionaal verlaagd worden. Deze verlagingen zijn momenteel alleen van toepassing voor personen die resident zijn in Spanje.

Indien een niet-resident een woning erft of door schenking verkrijgt die in Spanje is gelegen, dan komt deze in tegenstelling tot een resident niet in aanmerking voor het lagere tarief. Het Europees Hof heeft op 3 september 2014 in een uitspraak vastgesteld dat dit in strijd is met het gemeenschapsrecht dat geen discriminatie naar woonplaats toestaat.

Spanje heeft inmiddels maatregelen genomen om dit aan te passen. De voorstellen hiertoe zullen naar verwachting binnenkort goedgekeurd worden en dan per 2015 in werking treden.

Dit is een belangrijk gegeven voor internationale estate planningen.

De uitspraak biedt ook mogelijkheden voor diegenen die de hoge tarieven hebben betaald, terwijl deze volgens het Europese Hof thans als onrechtmatig zijn beschouwd.

Is dit voor u van toepassing? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.