Neem makkelijk contact op

Solidariteitsbelasting Spanje

Wil je dat wij je aangifte verzorgen? Vraag vrijblijvend informatie. Je ontvangt dit binnen 1 werkdag.

Uit de truckendoos: een “tijdelijke” belasting voor de ultra-rijken

In 2023 is een ‘tijdelijke solidariteitsbelasting’ ingevoerd voor particulieren met een belastbaar vermogen van meer dan drie miljoen euro. Hier kan de algemene vrijstelling die Spanje kent van 700.000 euro voor de vermogensbelasting bij opgeteld worden.

Per saldo is de solidariteitsbelasting dan van toepassing voor de ongelukkigen onder ons die een vermogen hebben van meer dan 3.700.000 euro. Indien gehuwd geldt deze ondergrens voor beide partners, zij hebben dan rek tot 7.400.000 euro.

Deze belastingplichtigen werden ineens als ‘ultra-rijk’ bestempeld en geacht nog wat solidairder te zijn met de staats’ financiën dan ze al waren.

Dat wel, de ‘gewone’ vermogensbelasting kan verrekend worden.

De belasting was ingesteld voor 2023/2024 maar werd – hoe verrassend – eind 2023 al voor onbeperkte tijd verlengd.

Zowel voor residenten, niet-residenten als Beckham Regime

De belasting geldt voor zowel residenten, niet-residenten als degenen die onder het ‘Beckham regime’ vallen.

Niet-residenten worden belast over hun vermogen in Spanje (doorgaans een woning), residenten over hun hele vermogen.

Je bent verplicht om op eigen initiatief, jaarlijks voor 30 juni, deze aangifte solidariteitsbelasting in Spanje te doen als je vermogen groter is dan de genoemde vrijstellingen.

Tarieven solidariteitsbelasting Spanje

De tarieven die van toepassing zijn, zijn ‘nationaal’ en worden geheven indien de autonome communiteiten (‘deelstaten’) geen vermogensbelasting heffen of daar lagere tarieven voor hanteren dan de solidariteitsbelasting.

Aangezien de autonome communiteiten – als hun inwoners deze belasting toch dienen te betalen – deze liever zelf innen dan dat zij de belastingen naar de centrale staat zien gaan, stemmen zij de tarieven vermogensbelasting op de tarieven van de solidariteitsbelasting af.

Per saldo hoeft dan vrijwel niemand deze aangifte te doen, en weet de centrale regering dat de ultra-rijken hoe dan ook belast worden over hun hoge vermogens.

Algemene nationale tarieven solidariteitsbelasting Spanje

Vermogen tot (euro) tarief begin schaal
0 3.000.000 0,00% 0
3.000.000 5.347.998 1,70% 0
5.347.998 10.695.996 2,10% 39.915
10.695.996 > 3,50% 152.223

Wil je dat wij je belastingaangiften verzorgen?

Wil je heldere Nederlandstalige informatie, weten wat je verplichtingen zijn en wat het verzorgen van je aangiften je kost?

Laat het ons weten.

Je krijgt binnen één werkdag reactie