Neem makkelijk contact op

Blog Post

Spanje wil de nationale fimindustrie een stimulans geven door een bonificatie (‘korting’) te geven van 30% op de winstbelasting.

Dit belastingvoordeel zal zowel gelden voor Spaanse productiebedrijven als voor buitenlandse bedrijven die een bedrijfsstructuur in Spanje hebben. Thans is er al een bonificatie van 18% van toepassing.

Eén van de vereisten is logischerwijs dat de producties in Spanje dienen te worden opgenomen.

Het blijkt dat momenteel slechts 20% van de producties met potentiële interesse voor Spanje uiteindelijk in Spanje wordt opgenomen. Spanje wil dit percentage verhogen. Niet alleen voor de investeringen en de werkgelegenheid die dit met zich meebrengt, maar ook omdat dit een positieve invloed op het toerisme heeft.

Alvorens de stimulans in te voeren wordt onderzocht of er geen conflict met de Europese regelgeving is.

Wij zullen berichten over relevante ontwikkelingen.