Neem makkelijk contact op

Blog Post

In de jaren 2017 en 2018 zullen de belastingdiensten van 54 landen op automatische wijze gegevens uitwisselen zonder dat er verzoeken vanwege individuele inspecties nodig zijn.

Dit is in feite een ‘pro-aktieve’ maatregel om belastingontwijking te bestrijden.

Het gaat niet alleen om gegevens van bankrekeningen, maar ook over aandelen, deposito’s, verzekeringen, enz. en over degenen op wiens naam deze rekeningen en producten staan en wie de feitelijke controle over de rekeningen en bezittingen hebben.

Spanje, België en Nederland behoren als vanzelfsprekend tot deze groep landen, maar ook Curaçao, Aruba, Luxemburg en – relevant voor Spanje -, Gibraltar doen mee. en naar verwachting zullen Andorra en Zwitserland zich snel aansluiten.