Neem makkelijk contact op

Author page: admin

Minimumtarief erfbelasting

Spanje kent grote regionale verschillen inzake tarieven van de erf- en schenkingsbelasting. Bij een schenking van 800.000 euro*) bedraagt de belasting in Madrid 2.000 euro en in Malaga 208.000 euro. Spanje zal per 2015 een mínimum tarief van...

Read More

Internationale uitwisseling gegevens

Spanje, Duitsland, Frankrijk, Italië en Engeland hebben een project opgezet voor automatische uitwisseling van gegevens. Andere landen zijn uitgenodigd om zich hierbij aan te sluiten. Het doel is om tot een wereldwijd gestandariseerd systeem van...

Read More

Commissie voor de inspecteur

Als onderdeel van het ‘Anti-Fraude Plan’ heeft Spanje een extra commissieregeling voor belastinginspecteuren ingesteld. Het doel is om 1,6 miljard euro extra aan belastingen binnen te halen. Wij merken de laatste jaren sowieso al een hardere en...

Read More

Nieuw BTW kasstelsel interessant?

Per 2014 kan het Spaanse MKB gebruik maken van een regime waar BTW pas hoeft te worden afgedragen als betaling van een factuur ontvangen is. Tot 31 maart kunnen bedrijven zich aanmelden. De overheid biedt deze (schijn?) mogelijkheid om wat extra...

Read More

Snel schenken?

Er is deze dagen een stroom van geruchten op gang gekomen dat de hoge bonificaties (‘kortingen’) op de schenkbelasting die bepaalde regio’s geven afgeschaft worden. De voor buitenlanders belangrijkste regio’s zijn in dit...

Read More

Uitstel loonbelasting aan banden

Spanje geeft bedrijven geen mogelijkheden tot het uitstellen van belastingaangiften. Bij te laat indienen worden direct boetes verstrekt. Wel kan uitstel van betaling aangevraagd worden. Hier kan bij het doen van de aangifte om verzocht worden...

Read More

Tarieven Spanje 2014

Ons jaarlijkse servicedocument Belastingtarieven Spanje is beschikbaar. Dit bevat tabellen met aktuele tarieven en beknopte toelichtingen. Ten opzichte van vorig jaar is er een onderdeel ‘Vastgoed’ toegevoegd en informatie over de...

Read More

Kosten Koper (woningen)

Spanje is een land waar men graag naar emigreert of een vakantiewoning koopt. Er worden ons veel vragen gesteld over fiscaliteiten en kosten inzake het kopen van een woning in Spanje. Gezien het belang van de gerelateerde kopers kosten wordt op...

Read More

Aangifte buitenlands bezit (maart)

In de maand maart dienen Spaans residenten, derhalve ook de buitenlanders die in Spanje resident zijn, aangifte te doen van de buitenlandse bezittingen indien zij: in het buitenland meer dan 50.000 euro aan bijvoorbeeld spaartegoeden...

Read More

Over verlagingen en hervormingen

Traditioneel worden in het jaar voorafgaande aan de verkiezingen al ‘voorstellen tot’ belastingverlagingen aangekondigd die spectaculair worden gebracht. Deze keer heeft de zittende President Rajoy o.a. aangegeven dat inwoners met een...

Read More

Aantrekkelijk (belasting) klimaat?

Vroeger stond Spanje bekend om zowel een aangenaam meteorologisch als fiscaal klimaat. Het zonnetje scheen, de belastingen waren laag en de fiscus keek de grens niet over. Dat is tegenwoordig wel anders… Hierbij een link naar een leuk...

Read More