Neem makkelijk contact op

Residentie

Direct makkelijk je vraag stellen? Klik hier. Binnen één werkdag reactie. Geen kosten

Wanneer ben ik waar resident?

Eén van de belangrijkste onderdelen van een Belastingverdrag is het artikel waarin de wijze van residentiebepaling wordt omschreven.

In het verdrag tussen Nederland en Spanje is dit als volgt bepaald (zoveel mogelijk in ‘gewone woorden’ weergegeven):

  1. Een natuurlijk persoon wordt geacht inwoner te zijn van het land waarin hij een duurzaam tehuis tot zijn beschikking heeft (dit kan zowel eigendom als huur zijn);
  2. Indien hij in beide landen een vast tehuis heeft, wordt hij geacht inwoner te zijn van het land waarmee zijn persoonlijke en economische betrekkingen het nauwst zijn (middelpunt levensbelangen);
  3. Indien niet kan worden bepaald in welk land hij het middelpunt van zijn levensbelangen heeft, of indien hij in geen van beide landen een duurzaam tehuis tot zijn beschikking heeft, wordt hij geacht inwoner te zijn van het land waar hij gewoonlijk verblijft;
  4. Indien de desbetreffende persoon in beide landen of in geen van beide gewoonlijk verblijft, wordt hij geacht inwoner te zijn van het land waarvan hij onderdaan is (hier wordt nationaliteit mee bedoeld);
  5. Indien hij onderdaan is van beide landen of geen van beiden, regelen de autoriteiten van de landen de aangelegenheid in onderlinge overeenstemming.

En de ‘183 dagen termijn’ dan?

In het belastingverdrag tussen Nederland en Spanje wordt de ‘183 dagen termijn’ níet genoemd. Dit is derhalve geen criterium in het verdrag.

De ‘183 dagen termijn’ komt wel in de nationale Spaanse wetgeving voor. Maar theoretisch is het mogelijk – het komt zelfs relatief vaak voor – dat iemand meer dan 183 dagen in één land verblijft, maar toch fiscaal resident in een ander land kan zijn.

Een interessant en veel voorkomend voorbeeld:

Een praktijkvoorbeeld is een situatie waarin een kostwinner per 1 juni (het jaar is dan circa 150 dagen oud) permanent naar Spanje vertrekt om een woning te zoeken. Dat hij/zij gedurende het zoeken naar een woning in een hotel verblijft, per 1 juli begint met werken (precies de helft van het jaar), pas in augustus een woning vindt (na 210 dagen) en diens partner en de kinderen begin september pas laat overkomen (de scholen beginnen in Spanje medio september).

Dit voorbeeld is niet toevallig gekozen. De meeste emigraties – zeker als er kinderen meegaan – vinden rondom de zomervakanties plaats, en dit is een veel voorkomende situatie.

Hoe loopt dit af?

Beide landen willen graag maximaal belasting ontvangen:

  • Spanje omdat de betreffende kostwinner meer dan 183 dagen in Spanje heeft verbleven en dan volgens de Spaanse nationale wetgeving Spaans resident is.
  • Nederland zal het Belastingverdrag ten gunste van Nederland proberen uit te leggen.

Prettige wedstrijd! (Nederland zal het overigens in dit geval winnen.)

Heb je een vraag over een bijzondere situatie?

Heb je vragen over dit onderwerp of zoek je een contact dat je (internationale) belastingzaken behartigd en je belastingaangiften verzorgd in Spanje?

Neem vrijblijvend contact op.

Je krijgt binnen één werkdag reactie