Neem makkelijk contact op

Loonbelasting & Premieafdrachten Spanje

Makkelijk je vraag stellen over loonbelasting? Klik hier. Binnen één werkdag reactie. Geen kosten

Loonbelasting Spanje

In Spanje dient de werkgever net als in Nederland loonbelasting in te houden en deze periodiek aan de fiscus af te dragen. Het MKB dient de loonbelasting op kwartaalbasis af te dragen, het grootbedrijf op maandbasis.

De inhoudingen op de salarissen worden dusdanig afgestemd dat als er geen bijzonderheden zijn, de werknemer bij zijn jaaraangifte niet hoeft terug te vragen en evenmin hoeft bij te betalen.

Als de salarisontvanger ‘niet-resident’ is, dan dient een vaste inhouding van 19% te worden toegepast. Voor niet-residenten buiten de Europese Unie geldt een tarief van 24%

Sociale zekerheidspremies Spanje

De sociale zekerheidspremies dienen in Spanje maandelijks afgedragen te worden.

In Spanje worden sociale zekerheidspremies geheven als percentage over het bruto salaris. Het overgrote deel, circa 31% van het bruto loon, komt voor rekening van de werkgever. Circa 6% komt ten laste van het bruto loon van de werknemer. Het totaal van de sociale zekerheidspremies is derhalve circa 37% van het bruto loon.

Afhankelijk van diverse factoren kunnen de inhoudingen enkele tienden van procenten hoger of lager liggen.

De bovengrens bedraagt circa 45.000 euro. Dit houdt in dat over het meerdere bruto salaris zowel de werkgever als de werknemer geen sociale zekerheidspremies verschuldigd zijn.

“Automatische betaling”

De betalingen van zowel de loonbelasting als de sociale zekerheidspremies dienen op de eurocent nauwkeuring te zijn, anders volgen automatisch berichten en boetes van de instanties.

Dit is in de praktijk geen probleem, de software van de salarisadministrateurs is hier op afgestemd. De betalingen van de belastingen en sociale zekerheidspremies zullen daardoor als het ware ‘automatisch’ gaan.

Salarisadministratie Spanje

Wil je informatie over het voeren van je salarisadministratie? Zodat wij je van dienst kunnen zijn met de inhoudingen van de loonbelasting en afdrachten van de sociale zekerheidspremies?

Laat het ons weten en stel vrijblijvend je vraag. Wij zijn je graag van dienst.

Je krijgt binnen één werkdag reactie

Je bent van harte welkom. Geen kosten.