Neem makkelijk contact op

Strekking

Direct makkelijk je vraag stellen? Klik hier. Binnen één werkdag reactie. Geen kosten

Voorkoming dubbele belastingheffing 

Het doel van Belastingverdragen is om te voorkomen dat belastingplichtigen in meerdere landen voor eenzelfde bezit of inkomen/opbrengst belast kunnen worden.

Overeenkomst tussen twee landen

Belastingverdragen zijn overeenkomsten tussen twee landen. De betreffende landen leggen hierin vast wie in welke situatie wát mag belasten. Beide landen dienen deze regels te respecteren.

Verschillende methodieken

Er kan bepaald worden dat het ene land een bepaalde opbrengst helemaal kan belasten en het andere land helemaal niet. Het kan ook zo zijn dat het ene land een deel kan belasten (c.q. een bronbelasting kan toepassen) en dat het andere land een aanvullende belasting kan toepassen. Ook gelden er soms verrekenbedingen, soms geheel, soms tot bepaalde maxima, soms met formules.

Belastingverdrag leidend boven nationale regelgeving

De Belastingverdragen staan boven de nationale regelgeving. Bij onenigheid is de inhoud van een Belastingverdrag leidend.

Niet alomvattend

Het is helaas niet zo dat de Belastingverdragen alomvattend zijn. Zo zijn er in de meeste Belastingverdragen geen bepalingen opgenomen die dubbele belastingheffing in geval van schenkingen en erfenissen voorkomen.

Vrijwel elk verdrag is anders

Hoewel de meeste landen gebruik maken van dezelfde internationale raamwerkovereenkomsten, is vrijwel elk Belastingverdrag anders.

De verdragen van Spanje met België en Nederland verschillen

Het verdrag tussen Spanje en België verschilt bijvoorbeeld met het verdrag tussen Spanje en Nederland. Deze verschillen kunnen tot compleet verschillende vormen van optimalisatie leiden.

Raadpleeg specialisten

Belastingverdragen kunnen geactualiseerd of heronderhandeld worden. Bij internationale vraagstukken dienen gespecialiseerde adviseurs geraadpleegd te worden.

Kunnen wij je helpen?

Heb je vragen over dit onderwerp en zoek je een contact dat je (internationale) belastingzaken behartigd en je belastingaangiften verzorgd in Spanje?

Neem vrijblijvend contact op.

Je krijgt binnen één werkdag reactie