Neem makkelijk contact op

Blog Post

Recentelijk heeft een internationale uitwisseling van gegevens plaatsgevonden gericht op gepensioneerden die resident zijn in Spanje, een pensioen vanuit het buitenland ontvangen en dat mogelijk in Spanje niet hebben opgegeven terwijl dit wel verplicht is.

Dit is relevant voor naar Spanje geëmigreerde Belgen en Nederlanders die in eigen land een pensioen hebben opgebouwd en dat nu in Spanje ontvangen.

De Spaanse fiscus heeft een regeling in voorbereiding dat gepensioneerden die hun pensioen niet hebben opgegeven dit gedurende de eerste zes maanden van 2015 alsnog kunnen doen zonder dat er rente voor te laat betalen of boetes verschuldigd zullen zijn. Herstel van aangiften dient te gebeuren tot vier jaar terug. Deze regeling dient door de Spaanse overheid nog goedgekeurd te worden.

Er bestaat een belangrijk onderscheid tussen de pensioenen die in overheidsdienst of in het bedrijfsleven zijn opgebouwd:

Bij overheidspensioenen wordt er op het moment van uitbetalen in België of Nederland al belasting ingehouden. In Spanje mag dit pensioen niet nogmaals worden belast, maar het bruto bedrag dient wel opgegeven te worden en kan het percentage verhogen waarmee het overige inkomen wordt belast.

Pensioenen die in het bedrijfsleven zijn opgebouwd worden in de regel bruto uitbetaald. Dit bruto inkomen dient in Spanje te worden opgegeven in de jaaraangifte inkomstenbelasting en wordt belast met de gewone Spaanse progressieve tarieven.

Bij belastingbedragen van minder dan 18.000 euro kunnen gespreide betalingsregelingen worden overeengekomen. Bij hogere bedragen dienen er garanties te worden afgegeven. Dit betreft dan vaak de eigen woning.

Ons advies is indien deze situatie voor u van toepassing is om dit op eigen initiatief te herstellen. Indien de Spaanse fiscus u voor is zullen er, naast naheffingen en rente voor te laat betalen, boetes worden opgelegd die in de regel 50% tot 75% van de verschuldigde belasting bedragen. Als deze regeling doorgaat zullen er daarna intensieve controles worden uitgevoerd.

Laat de Spaanse fiscus uw pensioen niet bederven en zorg dat u uw belastingzaken goed op orde heeft.

Wilt u een uitgebreidere beschouwing? Vraag dan het complete artikel aan, wij sturen u dit graag toe.