Neem makkelijk contact op

Beckham regeling

De komst van de voetballer David Beckham naar Real Madrid viel samen met de introductie van een regeling om buitenlanders (‘buitenlands talent’) tijdelijk onder gunstige voorwaarden in Spanje te kunnen laten werken. De zaak werd in de pers belicht met David Beckham als voorbeeld en sindsdien wordt deze regeling ook wel de ‘Beckham regeling’ genoemd.

In 2015 is deze regeling gewijzigd en kunnen juist de topsporters er geen gebruik meer van maken.

Niet-residententarief
De regeling houdt in dat als buitenlanders (niet-Spanjaarden) in Spanje te werk worden gesteld, dat hun inkomen dan tijdelijk met een vast en relatief laag tarief van 24% kan worden belast in plaats van met de progressieve tabel voor residenten. Het verlaagde tarief geldt uitsluitend voor inkomens tot 600.000 euro, daarboven wordt een tarief van 47% gehanteerd.

Deze tarieven zijn van toepassing op alle inkomsten, ook al wordt een gedeelte van de werkzaamheden in het buitenland uitgevoerd.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor het verlaagde inkomstenbelastingtarief gelden de volgende basisvoorwaarden:

  1. de betreffende persoon is in de 10 voorafgaande jaren geen resident in Spanje geweest;
  2. de emigratie naar Spanje is het gevolg van het accepteren van een baan waarvoor het noodzakelijk is dat hij/zij naar Spanje verhuist (en dit is vastgelegd in een verklaring die is opgesteld door de werkgever).

Deze regeling is ook van toepassing op personen die naar Spanje komen in de hoedanigheid van bestuurder van een Spaanse vennootschap, met als voorwaarde dat deze bestuurder niet meer dan 25% van het aandelenkapitaal in bezit heeft.

Topsporters die naar Spanje komen zijn nadrukkelijk uitgesloten van deze regeling.

Aanvraag en duur van de regeling
Het verzoek om gebruik te maken van deze regeling dient te worden ingediend binnen 6 maanden na ingang van de arbeidsrelatie. De regeling gaat in tijdens het jaar van vestiging in Spanje en blijft de daarop volgende vijf kalenderjaren van toepassing.

Inkomsten die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan de verhuizing naar Spanje zijn in Spanje niet onderhevig aan belastingheffing, tenzij Spanje afwijkende afspraken heeft gemaakt met het land waar de werknemer woonde vóór de verhuizing.

Eenzelfde regeling geldt voor de inkomsten na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze inkomsten zijn in desbetreffend belastingjaar vrij van Spaanse inkomstenbelasting mits het einde van de arbeidsovereenkomst binnen één maand na vertrek uit Spanje kenbaar wordt gemaakt bij de Spaanse Belastingautoriteiten.