Neem makkelijk contact op

Blog Post

Woonde u in 2013 in Spanje? Dan heeft u tot 30 juni om uw aangifte inkomsten- en vermogensbelasting in te dienen.

Wilt u Nederlandstalige begeleiding? Klik hier en vraag vrijblijvend nadere informatie op (voor heel Spanje). Wij zijn de grootste Nederlandse partij op dit gebied in Spanje. 

Praktische eerste informatie:

Indien u belasting dient te betalen kan dit tot 25 juni automatisch op het moment van indienen. Indien u de aangifte na 25 juni indient kan dit nog wel, maar dient een speciale betalingscode bij de belastingdienst te worden aangevraagd (NRC) of dient u naar de bank te gaan.

Informatie en belastingtarieven treft u aan op de pagina’s inkomen en vermogen.

Er hoeft géén aangifte inkomstenbelasting te worden gedaan als:

  • Uw Spaanse bruto inkomen uit arbeid minder dan 22.000 euro was, waarbij uitsluitend voor één bedrijf is gewerkt én u geen inkomen uit het buitenland heeft ontvangen.
  • Indien u tijdens het jaar voor meerdere Spaanse werkgevers heeft gewerkt maar uw bruto inkomen uit arbeid minder dan 11.200 euro bedroeg en dat niet uit het buitenland was.
  • Er dient in de bovenstaande situaties wél aangifte te worden gepresenteerd indien uw inkomen uit sparen, beleggingen en verzekeringen groter is dan 1.600 euro.

Er hoeft géén aangifte vermogensbelasting te worden gedaan als:

  • Uw vermogen onder de de belastingvrije voet valt van 700.000 euro plus 300.000 euro voor de eigen woning (hoofdwoning, waar u ingeschreven staat).
  • In Catalonië is de algemene belastingvrije voet geen 700.000 euro maar 500.000 euro.
  • In Madrid is geen vermogensbelasting verschuldigd.
  • Indien het netto vermogen (bruto bezit min schulden) onder de vrijstelling valt, maar het bruto vermogen meer dan 2 miljoen euro bedraagt, dan is er geen belasting verschuldigd maar dient er wél aangifte te worden gedaan (informatieve aangifte). Dit is bijvoorbeeld het geval als u een woning heeft van 3,0 miljoen (bruto vermogen) met 2,8 miljoen hypotheek. Uw netto vermogen is dan 200.000 euro en is vrijgesteld, maar u dient wel aangifte te doen.

Twijfels?

In het geval van bijzondere situaties of twijfel adviseren wij u uw situatie aan ons voor te leggen (klik hier).

Aangifte doen?

Klik hier voor onze contactgegevens en vraag indien gewenst vrijblijvend onze tarieven op.