Neem makkelijk contact op

Bronbelastingen

Direct makkelijk je vraag stellen? Klik hier. Binnen één werkdag reactie. Geen kosten

Wat is een bronbelasting?

In Spanje is in een aantal gevallen bronbelasting van toepassing. Dit houdt in dat degene die een betaling verricht een percentage van die betaling dient in te houden om die met indiening van een voorgeschreven formulier direct aan de belastingdienst af te dragen. De belastingplichtige mag deze bronbelasting uiteraard op diens (eind)aangifte verrekenen. Hieronder wordt beknopte informatie weergegeven. Wil je meer informatie, stel ons dan vrijblijvend je vraag.

Dividend

Bezoek voor informatie over bronbelasting inzake dividend verwijzen we naar de betreffende pagina met informatie over dividenden.

Huur

Bij het huren van bedrijfsruimte dient de huurder bij het doen van huurbetalingen een bronbelasting in te houden van 19%. Er zijn uitzonderingen, dit hangt af van de specifieke situatie van de verhuurder. Deze is hier doorgaans van op de hoogte en zal voor een correcte toepassing zorgdragen. Bij twijfel is het uiteraard raadzaam om een adviseur te raadplegen.

De verhuurders specificeren de inhouding op de maandelijkse facturen. Er blijkt precies welk bedrag aan de verhuurder betaald dient te worden en welk bedrag er aan de fiscus afgedragen dient te worden (door het MKB op kwartaalbasis en het Grootbedrijf op maandbasis).

Rente

In geval van rentebetalingen houden Spaanse banken 19% bronbelasting in. Dit is te verrekenen op de jaaraangiften.

In geval niet-residenten een verklaring van residentie uit hun woonland overleggen, zal de bank geen bronbelasting inhouden op rentevergoedingen op gewone betaalrekeningen. Op rentebetalingen uit hoofde van deposito’s en andere speciale rekeningen wordt wel bronbelasting ingehouden.

Zelfstandigen

Zelfstandigen dienen op facturen aan bedrijven eveneens een bronbelasting te specificeren. De klant betaalt de factuur onder aftrek van de 15% bronbelasting aan de leverancier, en de bronbelasting op kwartaal- (MKB) of maandbasis (Grootbedrijf) aan de fiscus middels de daarvoor bestemde aangifteformulieren.

Er zijn ook hier enkele uitzonderingen. Sommige beroepsgroepen hebben geen inhoudingsverplichting en zelfstandigen kunnen de eerste 2 jaar 7% toepassen in plaats van 19%.

Kunnen we je helpen?

Wij kunnen voor de Spaanse filialen van buitenlandse moederbedrijven de volledige belastingadministratie uit handen nemen en alle belastingaangiften verzorgen.

Wil je hier meer informatie over of denk je dat wij je van dienst kunnen zijn? Stel vrijblijvend en makkelijk je vraag.

Je ontvangt binnen één werkdag reactie