Neem makkelijk contact op

Blog Post

De aangifte ‘Buitenlandse Bezittingen’, waarin inwoners van Spanje moeten aangeven welke bezittingen zij buiten Spanje hebben, zorgt sinds de introductie in 2013 voor veel ophef.

Buitensporig hoge boetes

Behalve dat de Spaanse fiscus tot in detail informatie over deze bezittingen wil hebben, wat de aangifte tot een kostbare gelegenheid maakt, zijn de boetes bij het niet of laat indienen buitensporig hoog. De boetes staan in geen verhouding tot de boetes die gehanteerd worden bij andere belastingaangiften. Ook wordt er geen onderscheid gemaakt tussen belastingplichtigen met een dubieus verleden (waarvoor hoge boetes eventueel nog te verdedigen zouden zijn) en belastingplichtigen met een brandschoon verleden, die zelfs voor een kleine vergissing een forse boete opgelegd kunnen krijgen. Boetes van 10.000 euro zijn geen uitzondering.

De buitensporigheid en harde houding van de Spaanse fiscus heeft er toe geleid dat er klachten binnen zijn gekomen bij de Europese Commissie in Brussel met als inzet dat de regeling in strijd zou zijn met de grondbeginselen van de Europese Unie.

Europese Commissie gaat nader onderzoek doen

De Europese Commissie heeft de Spaanse regeling beoordeeld en gaat op twee punten verder onderzoek doen: 1) naar de excessief hoge boetes en 2) of het terecht is dat eerder niet opgegeven bezittingen door de Spaanse fiscus progressief als ´inkomen´ worden belast en waarover ook nog eens boetes van 150% kunnen worden opgelegd. De verplichting die de Spaanse fiscus haar burgers heeft opgelegd om buitenlandse bezittingen aan te geven is door de Europese Unie niet veroordeeld en dient daarom nog steeds gedaan te worden.

Opmerking Euro Economics

Wij zijn van mening dat de informatie die wordt gevraagd door de Spaanse fiscus en de boetes die worden opgelegd wellicht rechtvaardig zijn voor Spanjaarden die hun ‘niet gedeclareerde inkomens’ in het buitenland stallen (politici, zakenlieden etc.), maar dat dit zijn doel voorbij schiet voor buitenlanders die vanuit bijvoorbeeld Noord-Europa naar Spanje zijn gekomen en nog een woning en mogelijk een beleggingsportefeuille in eigen land aanhouden. Zij krijgen nu te maken met extra kosten voor belastingaangiften en een risico op hoge boetes. Wij zijn benieuwd naar de ontwikkelingen in Brussel en zullen u op de hoogte houden.