Neem makkelijk contact op

Blog Post

De Spaanse overheid heeft de belastinghervormingen voor 2014 en 2015 gepubliceerd. De belangrijkste staan hieronder puntsgewijs vermeld. Als je over bepaalde punten vragen hebt of nadere informatie wilt vernemen wij dat graag. Verder houden we je op dit blog uiteraard op de hoogte.

Verhogingen en maatregelen

 • Ontslagvergoedingen waren in Spanje onbelast en worden thans per direct belast met behoud van slechts kleine vrijstellingen.
 • De dividendvrijstelling van 1.500 euro per belastingplichtige vervalt.
 • Verlaging extra aftrek beroepskosten van 2.600 naar 2.000 euro.
 • Banken blijven 30% vennootschapsbelasting betalen (hoge tarief).
 • Verdere afschaffingen aftrekposten grootbedrijf.
 • Maximumbedrag algemene kostenaftrek voor zelfstandigen (2.000 euro in plaats van 5% van de omzet).
 • Afschaffing gunstige ‘Beckham’ regeling voor buitenlandse voetballers.
 • Verlaging vrijstelling voor verhuurders woningen.
 • Verhoging BTW tarief voor diverse sanitaire producten van 10% naar 21%.
 • Maximum pensioenaftrek verlaagd naar 8.000 euro per jaar.
 • Publicatie namen van belastingplichtigen met een belastingschuld van meer dan twee miljoen euro.
 • Introductie exit tax voor grote vermogens (speciaal artikel volgt).

Verlagingen en nieuw

 • Geleidelijke verlaging belasting op (spaar)rente van 21-25-27% naar 19-21-23% en langere (gunstigere) schalen.
 • Hogere basisvrijstelling per belastingplichtge (van 5.151 euro naar 5.500 euro).
 • Hogere vrijstellingen voor families met inwonende kinderen.
 • Instelling van beleggingsinstrumenten met fiscale voordelen voor de ‘kleine spaarder’ (maximale inleg van 5.000 euro per jaar).
 • Gunstigere regelingen voor crowdfunding.
 • Lagere bronbelasting (15% i.p.v. 21%) voor microbedrijven (omzet minder dan 12.000 euro op jaarbasis).
 • Gereduceerd tarief vennootschapsbelasting van 15% voor nieuwe bedrijven.
 • Gunstigere regelingen voor filmopnamen en -producties.

Opinie

Per saldo is er sprake van verzwaringen voor de bestaande motoren van de economie zoals zelfstandigen en het grootbedrijf. Dit is nog steeds het gevolg van de crisis en het feit dat de Spaanse overheid onder toeziend oog van Brussel het begrotingtekort dient te verlagen.

Positief is dat er weer ruimte is voor hogere algemene vrijstellingen, het stimuleren van bestedingen en incentives voor het starten van nieuwe bedrijven.