Neem makkelijk contact op

60% regeling

Spanje kent de regeling dat het totaal aan inkomstenbelasting en vermogensbelasting dat een belastingplichtige moet betalen niet hoger mag zijn dan 60% van het belastbare inkomen.

De enige beperking is dat de te betalen vermogensbelasting niet minder mag zijn dan de 20% van de feitelijk verschuldigde vermogensbelasting.

Met andere woorden, indien een belastingplichtige geen inkomen heeft maar wel een dermate hoog vermogen waarvoor hij tienduizend euro vermogensbelasting moet betalen, dan zal de werkelijk te betalen vermogensbelasting  2.000 euro zijn (20% van tienduizend euro).

Voor belastingplichtigen met hoge vermogens kan dit een belangrijke reductie van de vermogensbelasting inhouden.