Neem makkelijk contact op

Erfbelasting en Schenkbelasting Spanje

Direct makkelijk je vraag stellen? Klik hier. Binnen één werkdag reactie. Geen kosten

Internationale verschillen, planning raadzaam

De erfbelasting en schenkbelasting in Spanje kan hoog oplopen. De standaardtarieven lopen op tot 34%, maar in geval van niet-verwanten kan deze oplopen tot 82%. De tarieven tref je aan onder aan deze pagina.

Dit is een belangrijk onderwerp voor de vele buitenlanders die in hun thuisland vermogen hebben opgebouwd, daar nog familie hebben, maar naar Spanje verhuizen en straks de Spaanse fiscus daar een fors deel van zien opeisen.  

De Spaanse fiscus heft erfbelasting en schenkbelasting  in Spanje als de ontvanger van de erfenis of schenking in Spanje woont (‘residenten‘). In Nederland is daarentegen de erflater of schenker het uitgangspunt. Daarnaast heeft Spanje het recht indien de erflater of schenker niet in Spanje woont (‘niet-residenten’), wél belasting te heffen over de bezittingen die zich in Spanje bevinden (vastgoed, bankrekeningen, kunst).

Geen verdrag voorkoming dubbele belasting

Door de verschillende benaderingswijzen tussen Spanje en Nederland zijn er theoretisch gezien situaties denkbaar waarbij noch in Spanje, noch in Nederland erfbelasting en schenkbelasting verschuldigd is. Anderszijds kan er sprake zijn van dubbele belastingheffing (zowel in Nederland als in Spanje).

Nederland en Spanje hebben geen verdrag gesloten ter voorkoming van een dubbele erfbelasting en schenkbelasting. Wel kennen beide landen een eenzijdige regeling.

Tarieven erfbelasting en schenkbelasting Spanje

De tarieven bestaan uit ‘basistarieven‘ en een tabel met verhogingen die van toepassing zijn afhankelijk van de familiegraad (als je geen directe familie of ´erkende´ partner bent, zijn de verhogingen fors).

Basistarieven:

Bedrag tot (euro) tarief begin schaal
0 7.993 7,65% 0
7.993 15.980 8,50% 611
15.980 23.968 9,35% 1.290
23.968 31.955 10,20% 2.037
31.955 39.943 11,05% 2.851
39.943 47.930 11,90% 3.734
47.930 55.918 12,75% 4.685
55.918 63.905 13,60% 5.703
63.905 71.893 14,45% 6.789
71.893 79.880 15,30% 7.944
79.880 119.757 16,15% 9.166
119.757 159.635 18,70% 15.606
159.635 239.389 21,25% 23.063
239.389 398.777 25,50% 40.011
398.777 797.555 29,74% 80.655
797.555 > 34,00% 199.291

De bovenvermelde tarieven worden vermenigvuldigd met een factor die afhangt van de familiegraad en het vermogen van de ontvanger:

vermogen ontvanger Groep I – II Groep III Groep IV
< 402.700 euro 1,00 1,5882 2,0
402.700 – 2.007.400 1,05 1,6676 2,1
2.007.400 – 4.020.800 1,10 1,7471 2,2
> 4.020.800 1,20 1,9059 2,4

 

  • Groep I: kinderen < 21 jaar
  • Groep II: kinderen > 21 jaar, man/vrouw, ouders
  • Groep III: Familie 2e en 3e graad
  • Groep IV: overig (waaronder samenwoningspartner)

De hoogte van de tarieven en vrijstellingen van de erfbelasting en schenkbelasting in Spanje voor de hierboven genoemde groepen varieert per regio. Iedere autonome regio in Spanje heeft het recht om eigen vrijstellingen te hanteren. In een aantal autonome regio´s worden zelfs kortingen van 99% van de te berekende erf- of schenkbelasting toegekend.

Vanwege de vele regionale uitzonderingen en gezien de complexe materie wordt nadere informatie en advies uitsluitend verstrekt op individuele basis.

Heb je vragen over erfbelasting en schenkbelasting in Spanje?

Wil je heldere Nederlandstalige informatie en vrijblijvend weten wat het verzorgen van je aangifte erf- of schenkingsbelasting je kost? Laat het ons weten.

Je krijgt binnen één werkdag reactie