Neem makkelijk contact op

Tarieven

Belasting over winst op kunst

Als een resident van Spanje kunst verkoopt, is de winst hierop belast volgens de zogenaamde ‘lage tarieven tabel’ voor winsten op beleggingen. De winst die gedurende een jaar wordt gemaakt dient te worden opgegeven in de jaarlijkse aangifte...

Read More

Woning kopen en erfbelasting

In Spanje bestaan er regionale verschillen in de tarieven voor erfbelasting (voorheen successierechten). Deze regionale voordelen waren alleen voor toepassing voor inwoners (residenten) van die regio’s en derhalve niet voor niet-residenten...

Read More

Woning lang in bezit? Verkoop in 2014!

In Spanje is de winst bij verkoop van een woning belast. Speciale correctie-regelingen die er tot op heden voor zorgden dat de belastbare winst kon worden verlaagd, komen naar alle waarschijnlijkheid per 2015 te vervallen. Tot 1996 kon er...

Read More

Teveel erfbelasting betaald?

De algemene tarieven voor erf- en schenkingsbelasting kunnen in Spanje regionaal verlaagd worden. Deze verlagingen zijn momenteel alleen van toepassing voor personen die resident zijn in Spanje. Indien een niet-resident een woning erft of door...

Read More

Fiscale hervormingen 2014

De Spaanse overheid heeft de belastinghervormingen voor 2014 en 2015 gepubliceerd. De belangrijkste staan hieronder puntsgewijs vermeld. Als je over bepaalde punten vragen hebt of nadere informatie wilt vernemen wij dat graag. Verder houden we je...

Read More

Minimumtarief erfbelasting

Spanje kent grote regionale verschillen inzake tarieven van de erf- en schenkingsbelasting. Bij een schenking van 800.000 euro*) bedraagt de belasting in Madrid 2.000 euro en in Malaga 208.000 euro. Spanje zal per 2015 een mínimum tarief van...

Read More

Snel schenken?

Er is deze dagen een stroom van geruchten op gang gekomen dat de hoge bonificaties (‘kortingen’) op de schenkbelasting die bepaalde regio’s geven afgeschaft worden. De voor buitenlanders belangrijkste regio’s zijn in dit...

Read More

Tarieven Spanje 2014

Ons jaarlijkse servicedocument Belastingtarieven Spanje is beschikbaar. Dit bevat tabellen met aktuele tarieven en beknopte toelichtingen. Ten opzichte van vorig jaar is er een onderdeel ‘Vastgoed’ toegevoegd en informatie over de...

Read More

Over verlagingen en hervormingen

Traditioneel worden in het jaar voorafgaande aan de verkiezingen al ‘voorstellen tot’ belastingverlagingen aangekondigd die spectaculair worden gebracht. Deze keer heeft de zittende President Rajoy o.a. aangegeven dat inwoners met een...

Read More