Neem makkelijk contact op

Blog Post

Als een resident van Spanje kunst verkoopt, is de winst hierop belast volgens de zogenaamde ‘lage tarieven tabel’ voor winsten op beleggingen. De winst die gedurende een jaar wordt gemaakt dient te worden opgegeven in de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Inspectie fiscus

De fiscus kan een inspectie instellen naar de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (moment van aankoop, schenking of erfenis). In geval van koop kan een bankbetaling met een goede omschrijving volstaan. Gaat het om hoge bedragen dan kan een eigendomsbewijs gevraagd worden en/of de waarde die voor de verzekering is opgegeven. Is de kunst verkregen door een erfenis of schenking dan kan het nodig zijn om taxatierapporten te laten zien of de waarde op te geven die destijds in de belastingaangifte is opgenomen.

Bewaar documentatie

De documentatie in de voorgaande paragraaf is van belang bij een inspectie. Indien de verkrijgingsprijs niet voldoende gedocumenteerd kan worden kan de fiscus in het uiterste geval stellen dat het volledige verkoopbedrag beschouwd wordt als winst en derhalve belast is. Voorzorg voorkomt zorg. Wij adviseren u om documentatie met betrekking tot kunst goed op orde te houden.