Neem makkelijk contact op

Blog Post

Spanje kent grote regionale verschillen inzake tarieven van de erf- en schenkingsbelasting. Bij een schenking van 800.000 euro*) bedraagt de belasting in Madrid 2.000 euro en in Malaga 208.000 euro.

Spanje zal per 2015 een mínimum tarief van waarschijnlijk 3 á 4% instellen. Recentelijk bestond nog de vrees dat dit 10 á 15% zou zijn en dat die tarieven per direct ingevoerd zouden worden. De huidige basistarieven bedragen, voor zover niet vrijgesteld, van 7,65% tot 34%.

Opmerkelijk is overigens dat dit niet alleen een fiscale impact heeft, maar ook een politieke. Deze aanpassing vormt een stap in het voornemen om de verschillen tussen regio’s te verkleinen, om belastingconcurrentie tegen te gaan, regionale burocratie en kosten te verminderen, en om zo tot meer eenheid te komen.

Lees hier meer informatie over de erf- en schenkingsbelasting en de huidige tarieven in Spanje.

*) Boeiend dat er in Spanje met voorbeeldbedragen van 800.000 euro wordt gewerkt en niet met bijvoorbeeld 20.000 euro. Eén van de redenen voor deze hoge bedragen is waarschiijnlijk dat men in Spanje eerder geld investeert in extra woningen dan in aandelen, en dat die woningen vervolgens aan de kinderen geschonken worden.