Neem makkelijk contact op

Blog Post

Woon je in Spanje en heb je een erfenis of schenking ontvangen dan is het belangrijk om hiervan binnen de door Spanje gestelde termijnen aangifte te doen. Het niet of niet op tijd doen van de aangifte wordt gesanctioneerd. Boetes kunnen flink oplopen.

Aangiftetermijn in Spanje
Ontvang je als erfgenaam een erfenis dan heb je zes maanden na het overlijden de tijd om hiervan aangifte te doen bij de Belastingdienst. Heb je meer tijd nodig dan kun je binnen deze eerste zes maanden uitstel aanvragen voor nog eens zes maanden. Gaat het om een schenking dan moet de ontvanger binnen dertig werkdagen na de schenking hiervan aangifte doen bij de Spaanse Belastingdienst. In beide gevallen geldt dat een aangifte ook verplicht is als er vanwege vrijstelling geen schenk- of erfbelasting verschuldigd is.

Sancties
Als de aangiftetermijn verstreken is zonder dat er aangifte gedaan is van een erfenis of schenking of uitstel aangevraagd is, dan kan men rekenen op een boete. Is er geen sprake van een schuld aan de Belastingdienst (oftewel de schenking of erfenis valt binnen de vrijstelling) dan is de boete maximaal 300 euro. Is er wel een schuld aan de Belastingdienst dan bedraagt de boete maximaal 20% van de berekende erf- of schenkbelasting als de aangifte en betaling vóór de eerste aanmaning plaatsvindt. Is er een aanmaning nodig dan kan de boete tot 75% van de berekende erf- of schenkbelasting oplopen.

Belastingdienst heeft toegang tot bevolkingsregister
De Spaanse Belastingdienst heeft vanaf dit jaar directe toegang tot het Spaanse bevolkingsregister en wordt via een geautomatiseerd proces geïnformeerd over het overlijden van een resident. Zo kan het gebeuren dat de erfgenamen één dag na het vervallen van de gestelde termijn van 6 maanden een brief ontvangt van de Belastingdienst … met alle consequenties van dien.