Neem makkelijk contact op

Blog Post

Per 2014 kan het Spaanse MKB gebruik maken van een regime waar BTW pas hoeft te worden afgedragen als betaling van een factuur ontvangen is. Tot 31 maart kunnen bedrijven zich aanmelden.

De overheid biedt deze (schijn?) mogelijkheid om wat extra lucht te geven aan de kasposities van bedrijven.

De regeling is alleen van toepassing voor bedrijven met een (groeps) omzet tot 2 miljoen euro. De BTW op een factuur dient in ieder geval te worden afgedragen aan de fiscus op 31 december van het volgende jaar. De BTW dient derhalve uiteindelijk altijd betaald te worden, ook al heeft de klant niet betaald (behoudens enkele uitzonderingen die ook in het gewone regime gelden). Dit kan aan het eind van een jaar tot een ongewenste extra geldbehoefte leiden.

De BTW op de inkoopfacturen mag uiteraard pas worden afgetrokken op het moment dat die zijn betaald aan de leverancier.

Als een bedrijf geen gebruik maakt van het kasstelsel maar een leverancier wel, dan mag de BTW op de facturen van die leverancier pas worden afgetrokken na betaling. Facturen moeten daarom gecontroleerd worden of de leverancier het regime toepast (de leverancier moet hiertoe een stempel zetten op zijn factuur) en tevens dienen deze facturen apart te worden geregistreerd in de boekhouding. Dit leidt tot extra administratieve verplichtingen. De belastingaangiften worden bewerkelijker wat weer tot extra kosten van de accountant leidt.

Het risico bestaat vanwege deze redenen dat grote bedrijven niet willen werken met leveranciers die dit regime hanteren.

Ons insziens zal het nieuwe systeem alleen interessant zijn voor bedrijven die zeer slechte betalers als klanten hebben. In de meeste andere gevallen zullen de (cash) voordelen niet opwegen tegen de nadelen (administratieve verplichtingen en extra boekhoudkosten).