Neem makkelijk contact op

Blog Post

Spanje geeft bedrijven geen mogelijkheden tot het uitstellen van belastingaangiften. Bij te laat indienen worden direct boetes verstrekt. Wel kan uitstel van betaling aangevraagd worden.

Hier kan bij het doen van de aangifte om verzocht worden. De fiscus berekende alleen een lage rente en was hier zowaar relatief soepel mee.

Bedrijven zijn dit als een financiëringsoptie gaan zien en maken hier met name voor de loonbelasting massaal gebruik van: de verzoeken zijn gestegen van 6,0 miljard euro in 2007 tot 16,4 miljard in 2013.

De Spaanse fiscus vindt dat er sprake is ontstaan van oneigenlijk gebruik en heeft aangegeven de (bestaande) regelgeving strikter te gaan toepassen voor met name de betaling van loonbelasting.

Die staat uitstel alleen toe als (1) er door het bedrijf garanties worden afgegeven -bijvoorbeeld op vastgoed- en (2) als het direct opeisen van de belasting substantiële negatieve invloed heeft op het funktioneren en de werkgelegenheid van het bedrijf.

Ook wordt er per 2014 naast de rente direct een boete van minimaal 5% opgelegd die naarmate later betaald wordt op kan lopen tot 20%.

Voor uitstel van betaling van de BTW en vennootschapsbelasting worden deze boetes nog niet direct opgelegd.