Neem makkelijk contact op

Blog Post

Na een aantal jaren hoog op de agenda van de Europese Unie te hebben gestaan, treedt op 17 augustus 2015 de Europese Erfrecht Verordening in werking: een wet die in nagenoeg heel Europa voor meer eenheid/duidelijkheid moet gaat zorgen. Dat klinkt positief maar is het dat ook? Wat betekent dit concreet voor Nederlanders in Spanje?

Europese Erfrecht Verordening

Vanaf 17 augustus 2015 geldt in heel Europa – met uitzondering van Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland – dat nalatenschappen na die datum direct onderhevig zijn aan de erfrechtregels van het land van de laatste gewone verblijfplaats van de overledene.

Nadeel voor Nederlanders in Spanje

Het Spaanse erfrecht zit anders in elkaar dan het Nederlandse erfrecht. Het Nederlandse recht biedt een optimale financiële bescherming voor de langstlevende partner (alles vererft naar deze partner en kinderen krijgen slechts een vordering die in principe pas opeisbaar is na het overlijden van de langstlevende partner) terwijl volgens het Spaanse recht, als er geen testament is opgemaakt, de gehele erfenis naar de kinderen of (groot)ouders van de overledene gaat. De langstlevende erkende partner – veelal alleen de gehuwde partner – verkrijgt slechts het recht van vruchtgebruik (recht om gebruik te maken van goederen die aan een ander toebehoren) op een deel van de erfenis.

Keuze voor Nederlands erfrecht

Nederlanders die in Spanje wonen, kunnen dit ondervangen en hun gehuwde partner financieel beschermen door in een testament een rechtskeuze uit te brengen voor Nederlands recht. Een rechtskeuze geeft je de zekerheid dat het vermogen verdeeld wordt volgens het gekozen recht. Het recht kan dan niet meer veranderen door emigratie, immigratie of naturalisatie. Het is echter wel van belang dat zowel het woonland als het land van nationaliteit de rechtskeuze accepteren. Eenmaal een rechtskeuze uitgebracht dan blijft deze geldig, ook nadat de verordening in werking treedt.

Conclusie

Woont u in Spanje zonder in het bezit te zijn van een testament dan is het raadzaam om na te gaan wat de consequentie van deze nieuwe wetgeving is wanneer u of uw partner komt te overlijden. Bent u wel in het bezit van een testament dan is het van belang om te controleren of hierin expliciet een rechtskeuze is uitgebracht. Wij voeren gratis een check uit. Wilt u meer weten of bent u geïnteresseerd in de gratis check, neemt u dan hier contact met ons op.