Neem makkelijk contact op

Blog Post

Spanje kent een bijzondere belasting waar men in Spanje mee te maken krijgt bij de overgang van onroerend goed in verband met verkoop, erfenis of schenking: de zogenaamde meerwaardebelasting (IVTNU of plusvalía municipal). Deze meerwaardebelasting wordt geheven door de gemeente en belast de “waardestijging van de grond gedurende de bezitsperiode”.

Meerwaardebelasting bij verliesgevende overdracht

De hoogte van de meerwaardebelasting wordt door de gemeenten vastgesteld. Ze gaan bij de heffing niet uit van de feitelijke waardestijging of -vermindering van de grond maar gaan uit van de kadastrale waarde en de tijd die verstreken is tussen de koop en de verkoop.  In de praktijk kan het gebeuren dat men een woning met verlies verkoopt maar toch gemeentelijke meerwaardebelasting moet betalen. Bijzonder onrechtvaardig voor wie hiermee wordt geconfronteerd, des te meer omdat het kan gaan om bedragen van duizenden euro’s.

Uitspraak Grondwettelijk Hof | mogelijkheid teruggave

Het Grondwettelijk Hof van Spanje heeft op 16 februari 2017 in een rechtszaak aangespannen door een verkoper de heffing van meerwaardebelasting na een verliesgevende verkoop ongrondwettelijk verklaard. Dit geeft ruimte aan verkopers die in de afgelopen vier jaar meerwaardebelasting hebben betaald om deze belasting terug te vorderen indien er sprake was van een verliesgevende verkoop. Terugvorderen kan in eerste instantie door een schriftelijk verzoek bij de desbetreffende gemeente in te dienen. Het is mogelijk dat de gemeente het verzoek zal weigeren, omdat de rechtszaak een individueel geval betrof en geen uitspraak is die geldt voor iedere verkoop met verlies. Weigert de gemeente om de belasting terug te betalen dan kunnen gerechtelijke stappen worden genomen en dan is het aan de rechter om een uitspraak te doen.

Heb je onterecht deze belasting betaald?

Graag helpen wij je met het terugvorderen van de meerwaardebelasting.

Wil je meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op. Je bent van harte welkom.

Je krijgt binnen één werkdag reactie