Neem makkelijk contact op

Blog Post

Spanje: nieuwe economische maatregelen noodtoestand COVID-19

De Spaanse regering heeft op dinsdag 17/03/20 nieuwe economische noodmaatregelen afgekondigd om het bedrijfsleven en werknemers in deze moeilijke periode een helpende hand te bieden. Hieronder vatten we de belangrijkste maatregelen samen:

Tijdelijke ontslagen en werktijdverkorting (ERTE)

Force majeure / overmacht: bedrijven die tijdelijk arbeidscontracten dienen te ontbinden of werktijden te verkorten als direct gevolg van de afgekondigde noodtoestand (bijvoorbeeld verplichte stillegging activiteiten, sluiting winkels, geen toelevering grondstoffen, etc) kunnen hiervoor snel en zonder veel administratieve rompslomp een aanvraag indienen bij de autoriteiten.

Productieve, organisatorische en technische redenen: indien de arbeidscontracten tijdelijk worden ontbonden of de werktijden worden verkort als indirect gevolg van de afgekondigde noodtoestand (bijvoorbeeld minder vraag naar producten of diensten) dan dient dit eerst te worden overeengekomen met een afvaardiging van de werknemers. Deze afvaardiging moet binnen 5 dagen worden samengesteld en vervolgens dient de aanvraag binnen 7 dagen aan de autoriteiten te worden gepresenteerd.

In beide situaties zullen de autoriteiten binnen een termijn van 5-7 dagen uitspraak doen.

De betreffende werknemers zullen gedurende de ERTE een werkloosheidsuitkering ontvangen en ze dienen na afloop van de crisis weer onder dezelfde voorwaarden als voorheen in dienst te worden genomen.

Afdrachten sociale premies

Bedrijven met minder dan 50 werknemers die gebruik maken van een ERTE (zie hierboven) zijn gedurende de periode dat deze ERTE duurt, vrijgesteld van de afdracht van werkgeverspremies voor de inactieve werknemers of ingekorte werkdagen. Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers geldt een vrijstelling van 75%.

De vrijstelling van de werkgeverspremies aan de Seguridad Social geldt uitsluitend in het geval van een ERTE als gevolg van force majeure/overmacht.

Om van die vrijstelling gebruikt te kunnen maken dient het personeelsbestand tenminste 6 maanden na hervatting van de werkzaamheden op peil te blijven.

Financiering met staatsgarantie

Er wordt een bedrag van minstens 100 miljard euro vrijgemaakt voor een snelle en efficiënte verstrekking van financieringen met staatsgarantie voor alle bedrijven die liquiditeit nodig hebben om de moeilijke periode het hoofd te kunnen bieden.

Voor bedrijven uit de toeristische sector is er een speciale financieringslijn beschikbaar gemaakt.

Eerdere maatregelen

Naast deze maatregelen was het volgende economische noodpakket reeds van kracht sinds afgelopen vrijdag 13/03/20 en ook deze maatregelen zullen van kracht blijven:

Uitstel belastingen MKB

Betalingen van belastingen waarvan de aangiften tot 30 mei 2020 ingediend moeten worden, kunnen onder bepaalde voorwaarden 6 maanden worden uitgesteld. Dit geldt voor loon- en beroepsbelastingen, BTW en (tussenaangifte) vennootschapsbelasting.

De maatregel geldt voorlopig alleen voor het MKB. Om gebruik te kunnen maken van het uitstel is het namelijk een vereiste dat de omzet in 2019 niet meer dan 6 miljoen euro bedroeg (precies: 6.010.121,04 euro).

Voor belastingbedragen tot 30.000 euro kan er uitstel worden gevraagd zonder garanties te geven. Voor uitstel van bedragen boven de 30.000 euro dienen garanties aan de fiscus te worden gegeven.

Er zal geen vertragingsrente worden doorberekend gedurende de eerste 3 maanden van het uitstel.

Medewerker met virus?

Daarnaast heeft de overheid besloten dat de quarantaine van een werknemer als gevolg van besmetting met het virus COVID-19 als bedrijfsongeval wordt beschouwd.

De duur hiervan zal door de dokter besloten worden. Alleen na toestemming van een medisch specialist kan de werknemer weer aan de slag.

Het sociale verzekeringsstelsel fungeert hier dan als vangnet.

Horeca en toeristische sector

Bedrijven die direct of indirect (bijvoorbeeld horeca) in de toeristische sector actief zijn en die gedurende de maanden februari, maart, april, mei en juni normaal gesproken actief zijn, kunnen gebruiken maken van een korting (van 50%) op de sociale zekerheidspremies.

Om hier gebruik van te kunnen geldt als voorwaarde dat alle werknemers actief dienen te zijn (voor de Canarische Eilanden en Balearen is er een ander wet van toepassing).

 

Wil je andere informatie? Lees hieronder wat je allemaal gratis kan downloaden of stel ons vrijblijvend en makkelijk je vraag.

Gratis informatie

Woon je al in Spanje? Download gratis:

Wil je emigreren naar Spanje? Download gratis onze brochure:

Wil je zaken doen in Spanje? Bezoek onze website DochterbedrijfSpanje, of download gratis:

Wil je een woning kopen in Spanje? Bezoek onze website KoopbegeleidingSpanje of download gratis:

Vragen over belastingen in Spanje?

Heb je vragen over belastingtarieven of belastingaangiften in Spanje, of zoek je een kantoor dat je van A tot Z kan helpen met informatie en het verzorgen van je aangiften in Spanje?

Stel ons makkelijk en vrijblijvend je vraag.

Je krijgt binnen één werkdag reactie

Je bent van harte welkom. Geen kosten.