Neem makkelijk contact op

Blog Post

Recent is een wetvoorstel goedgekeurd waarin is opgenomen dat de Spaanse fiscus het recht heeft om persoonlijke data van verantwoordelijke van of veroordeelden voor fiscale fraude,  wanbetalers van opgelegde sancties of smokkelaars openbaar te maken via een publicatie in de Staatscourant. Het moet hierbij gaan om schulden en sancties die de 1.000.000 euro overstijgen.

In de publicatie worden de namen van de veroordeelde en verantwoordelijke genoemd, evenals een samenvatting van het gepleegde delict en de straf die dientengevolge is opgelegd.

De persoonsgegevens van mogelijke andere betrokkenen bij het proces worden beschermd.

De veroordeelde en/of verantwoordelijke van het delict kan de publicatie voorkomen door vóór de ondertekening van het officiële vonnis alle openstaande vorderingen aan de fiscus te voldoen.