Neem makkelijk contact op

Blog Post

Meerwaarde bij verkoop binnen een jaar nu ook belast

Spanje heeft sinds november 2021 een nieuwe regelgeving op het gebied van gemeentelijke meerwaardebelasting. Die wordt nu volgens twee methodes berekend. Verkopers kunnen ervoor kiezen om belasting te betalen over de kadastrale waarde óf over het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs. De meerwaarde in het geval van verkoop binnen een jaar wordt vanaf heden ook belast, om speculatie tegen te gaan.

Verkopers kiezen zelf welke berekening

Met de nieuwe regelgeving is er dus meer dan één manier om de meerwaardebelasting te berekenen en het is aan de belastingbetaler zelf om te beslissen welke methode in zijn of haar geval wordt toegepast. Óf er wordt gekozen voor de methode waarbij de hoogte van de belasting wordt gebaseerd op nieuwe coëfficiënten die jaarlijks opnieuw worden vastgelegd en waarbij de realiteit op de huizenmarkt in acht wordt genomen. Óf de verkoper kiest ervoor om de hoogte van de belasting te laten bepalen door het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs, oftewel de winst.

Bij verlies betaal je geen belasting

Een van de belangrijkste gevolgen van de aanpassing van de regelgeving is dat voor het eerst verkopers die te maken hebben met waardedalingen, geen gemeentelijke meerwaardebelasting hoeven te betalen. Voorheen werd de meerwaarde op jaarbasis berekend en moesten verkopers die met verlies hun objecten verkochten, de belasting ook betalen.

Tot op heden werd geen meerwaardebelasting gerekend wanneer een aangekochte woning binnen een jaar weer werd verkocht, ook dat verandert met de nieuwe regelgeving.

Berekening op basis van kadastrale waarde

De regering heeft de coëfficiënten voor wie ervoor kiest om de belasting op basis van de kadastrale waarde te bepalen, voor dit jaar vastgesteld op 0,13 als de woning een jaar geleden werd aangekocht, 0,14 als de woning binnen een jaar weer wordt verkocht, oplopend tot 0,45 voor woningen die meer dan 20 jaar geleden werden aangekocht. Voor woningen die tussen de 10 en 13 werden gebruikt is de laagste coëfficiënt van 0,08 van toepassing. De definitieve berekeningen worden door de gemeenten bepaald, maar zijn in principe in de lijn van de door de regering vastgestelde waarden.

Bron: Expansión