Neem makkelijk contact op

Blog Post

Nederlandse DGA in Spanje onder fiscaal vuur

In Spanje wonen vele Nederlandse DGA’s die in Spanje wel vermogensbelastingaangifte doen, maar in hun levensonderhoud kunnen voorzien zonder belastbaar inkomen te ontvangen. Zij leven bijvoorbeeld van tegoeden of leningen uit holdingvennootschappen, en hoeven derhalve in Spanje geen aangifte inkomstenbelasting te doen.

Een financieel plaatje dat in Nederland volstrekt legaal en gebruikelijk is, kan door de Spaanse fiscus echter als ’tax engineering’ en daarmee als fraude worden bestempeld.

Nederland is pionier op het gebied van bedrijfsstructuren, maar in Spanje zijn deze niet gebruikelijk. De Spaanse fiscus stelt op voorhand dat het enige doel van bedrijfsstructuren belastingontduiking is. Zeker als er buitenlandse vennootschappen bij zijn betrokken.

Spanje inspecteert in hoge en agressieve*) mate bedrijven en particulieren met buitenlandse structuren en bezittingen. De Nederlandse DGA is een gemakkelijk doelwit. Deze geeft al zijn bezittingen doorgaans in Nederland en Spanje netjes op waardoor de inspecteur vanachter zijn bureau gemakkelijk een onderzoek in kan stellen en hoge naheffingen en boetes op kan leggen om zijn (opgelegde) doelstellingen te halen.

*) In een Europese studie uit 2014 van het gerenommeerde Deloitte is de Spaanse fiscus als ‘conflictief’ bestempeld, in tegenstelling tot met name de Nederlandse, Duitse en Engelse belastingdiensten die in de studie als pro-actief werden genoemd.

Tegen deze naheffingen en boetes kan weliswaar geprocedeerd worden, maar de naheffingen dienen wel eerst betaald of gegarandeerd te worden. Dit zonder dat er rekening wordt gehouden met schone fiscale verledens.

Zo worden leningen die niet strikt marktconform en reeël zijn als dividend bestempeld en worden  er zonder pardon naheffingen en boetes opgelegd.

Indien er volgens de fiscus in een jaar meer dan 120.000 euro belasting is ‘ontdoken’, is er volgens de Spaanse wet sprake van een criminele zaak en is strafrecht van toepassing.

Goedbedoelende DGA’s met in Nederland gebruikelijke bedrijfsstructuren, die in Nederland keurig belasting hebben afgedragen en nu in Spanje vermogensbelasting betalen en de middenstand blij maken, kunnen hierdoor in onverwachte vervelende situaties terecht komen.

In sommige situaties kan het zelfs raadzaam zijn om het Spaanse zonnetje weer de rug toe te keren.

Bent u DGA of adviseur van een DGA en heeft u twijfels over hoe de Spaanse inspecteur uw situatie zou kunnen beoordelen, dan kunt u deze aan ons (EuroEconomics) voorleggen. Wij kunnen voor u bestuderen of het een structuur betreft die in hoge mate op belangstelling van de Spaanse fiscus kan rekenen. Wij kunnen actie- en aandachtspunten voor u formuleren.

BelastingenSpanje.nl/be is een initiatief van EuroEconomics, het grootste Nederlandstalige adviesbureau in Spanje.