Neem makkelijk contact op

Blog Post

Inkomstenbelasting Spanje verlaagd

Per juli 2015 zijn de tarieven inkomstenbelasting in Spanje verlaagd. De verlagingen zijn niet significant, maar meer symbolisch. De Spaanse overheid wil aangeven dat na jaren van tariefsverhogingen het tij gekeerd is. Het was al bekend dat de tarieven per 2016 nog weer enigzins lager komen te liggen.

De nieuwe algemene tarieven zijn:

Bedrag tot (euro) tarief begin schaal
0 12.450 19,5% 0
12.450 20.200 24,5% 2.427,75
20.200 34.000 30,5% 4.326,50
34.000 60.000 38,0% 9.570,00
60.000 > 46,0% 19.450,00

De Spaanse zelfstandige regio’s – Spanje bestaat uit 17 autonome communiteiten – zijn echter bevoegd om eigen tarieven te hanteren. In bijvoorbeeld Catalonië en Andalucië bedragen de toptarieven 48%. Deze hogere tarieven zijn in de regel pas van toepassing voor belastbare inkomens boven de 300.000 euro.

Rendementen en winsten

Voor rente uit spaarproducten en winsten op beleggingen, zoals bij de verkoop van aandelen of vastgoed, gelden lagere tarieven. Deze tarieven zijn nu met 0,5% verlaagd en zullen per januari 2016 opnieuw met 0,5% worden verlaagd.

De nieuwe bijzondere tarieven zijn:

Rendement en winsten Rente, dividend, aandelen
< 6.000 euro 19,5%
> 6.000 euro 21,5%
> 50.000 euro 23,5%

Downloaden

Via deze link kun je de nieuwe tarieven downloaden.