Neem makkelijk contact op

Blog Post

Fiscale ‘striptease’ multinationals

Spanje is één van de 31 landen die met andere belastingdiensten een akkoord heeft gesloten tot het automatisch onderling uitwisselen van gegevens van belastingaangiften van multinationals met een omzet van meer dan 750 miljoen euro.

Deze multinationals zullen de fiscus dienen te rapporteren over de omzet per land, de bruto resultaten per land, de afgedragen belastingen per land, het eigen vermogen per land, het aantal medewerkers per land en zelfs de materiële activa per land.

Het doel is om te voorkomen dat multinationals winsten in bepaalde landen afromen en laten vallen in landen waar lagere belastingtarieven van toepassing zijn.

Het is Spanje, net als vele andere landen, een doorn in het oog dat internationaal opererende bedrijven wel nadrukkelijk aanwezig zijn in Spanje maar nauwelijks belasting afdragen.

Spaanse filialen van de betreffende multinationals zullen in Spanje voor het eerst te maken krijgen met het aanleveren van alle bovengenoemde data bij de aangifte vennootschapsbelasting in juli 2017 aangaande belastingjaar 2016.