Neem makkelijk contact op

Blog Post

Als een erfgenaam vermogen erft dat in Spanje gelegen is, moet hij/zij hiervan aangifte doen bij de Spaanse belastingdienst, ook als hij niet-ingezetene is. Naast de aangifte erfbelasting, alsof dit niet genoeg is,  kan de erfgenaam ook met andere belastingen te maken krijgen als een woning in Spanje onderdeel uitmaakt van de nalatenschap.

Aangifte erfbelasting

Een erfgenaam, die vermogen erft dat in Spanje is gelegen, is altijd verplicht om hiervan aangifte te doen bij de Spaanse Belastingdienst. De hoogte van de te betalen erfbelasting in Spanje is enerzijds afhankelijk van de hoogte van het vermogen, de graad van verwantschap en het nettovermogen van de verkrijger en anderzijds van de wetgeving van de autonome Spaanse regio waarin de erflater woonde of waar de Spaanse vermogensbestanddelen gelegen zijn. In diverse regio´s worden onder bepaalde voorwaarden hoge kortingsregelingen gehanteerd.

De aangifte erfbelasting moet ingediend worden binnen zes maanden volgend op de dag van overlijden. Heb je meer tijd nodig dan kun je binnen deze eerste zes maanden uitstel aanvragen voor nog eens zes maanden. Gedurende deze maanden wordt er wel vertragingsrente in rekening gebracht.

Gemeentebelasting

Naast de erfbelasting krijgen erfgenamen van een woning in Spanje ook te maken met een gemeentelijke meerwaardebelasting, namelijk de Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). Deze belasting is verschuldigd aan de gemeente waarin het pand is gelegen. De belasting wordt berekend aan de hand van de waarde van de grond, aankoopdatum van de woning en de datum van overlijden. Deze belasting kan hoog oplopen. Onder bepaalde voorwaarden gelden vrijstellingen en/of kortingsregelingen.

De aangifte van de meerwaardebelasting moet binnen zes maanden na het overlijden worden ingediend en is te verlengen tot twaalf maanden na het overlijden.

Na de afwikkeling van de nalatenschap betaal je als eigenaar van een woning in Spanje  Onroerendgoedbelasting (IBI) en Vuilnisbelasting.

Het belang van het (tijdig) doen van de aangifte

De Spaanse belastingdienst is streng en kent geen pardon. Het niet of niet tijdig presenteren van de belastingaangiften leidt tot boetes en kan het te verschuldigde bedrag aan erfbelasting aanzienlijk verhogen.

 

Dit artikel is ook terug te vinden op één van onze websites: www.visioninfinance.com.