Neem makkelijk contact op

Blog Post

Vrijstellingen mogelijk

In Spanje geldt dat er onder bepaalde voorwaarden een volledige belastingvrijstelling van toepassing kan zijn voor levenslange invaliditeitsuitkeringen die gedaan worden door de Seguridad Social (het Spaanse sociale zekerheidstelsel).

Indien men hier niet voor in aanmerking komt, kan er mogelijk nog wel aanspraak worden gemaakt op een belastingvermindering.

Criteria vrijstelling inkomstenbelasting

Volledige vrijstelling

Invaliditeitsuitkeringen kunnen in Spanje volledig worden vrijgesteld van belastingheffing als sprake is van:

  • Ernstige invaliditeit: ongeschikt zijn voor het uitoefenen van een willekeurig beroep of functie. Het wordt in deze situatie wel toegestaan dat de uitkeringsgerechtigde werkzaamheden uitvoert die passen bij de staat waarin hij/zij verkeert.
  • Algehele invaliditeit: gelijk aan bovenstaande maar daarnaast ook hulp nodig van derden bij primaire levensbehoeften.

Van ernstige invaliditeit kan sprake zijn als de vastgestelde invaliditeitsgraad minimaal 65% bedraagt.

Belastingvermindering

Voldoet men niet aan bovengenoemde criteria maar is men wel voor minstens 33% arbeidsongeschikt verklaard, dan kan men recht hebben op een belastingvermindering. De hoogte van de vermindering is onder andere afhankelijk van de wetgeving van de autonome regio waarin men woont.

Invaliditeitsuitkeringen uit het buitenland

Voor invaliditeitsuitkeringen die afkomstig zijn uit het buitenland en uitgekeerd worden door een instantie gelijkwaardig aan het Spaanse sociale zekerheidsstelsel, geldt er alleen vrijstelling of belastingvermindering als dezelfde normen ten aanzien van mate van invaliditeit worden gehanteerd.

De volgende stappen dienen in Spanje doorlopen te worden indien u hier aanspraak op meent te hebben:

  1. U dient in Spanje een afspraak bij uw Spaanse huisarts te maken met het verzoek om een attest (verklaring) op te stellen van de graad van invaliditeit. De arts zal alle medische rapporten willen inzien en men dient een kopie en origineel van het Spaanse identificatiebewijs (NIE) mee te nemen.
  2. Het attest (de verklaring van de huisarts) dient bij het ´departamento de Sanidad´ afgegeven te worden van de autonome regio waar de uitkeringsgerechtigde woonachtig is.
  3. Dit departement overhandigt de uitkeringsgerechtigde vervolgens een certificaat van de vastgestelde graad van invaliditeit. Dit document is leidend voor de fiscus.

Graag verzorgen wij voor een goede verwerking in uw belastingaangiften. Wilt u meer informatie? Vraag vrijblijvend offerte aan.

U krijgt binnen één werkdag reactie.