Neem makkelijk contact op

Blog Post

Faciliteiten overdracht familiebedrijf verscherpt

In Spanje zijn er belangrijke vrijstellingen bij de overdracht en vererving van familiebedrijven aan familieleden. Om hiervoor in aanmerking te komen, en om misbruik te voorkomen, dient aan bepaalde voorwaarden te worden voldaan. Informatie over de vrijstellingen en voorwaarden kun je bij ons opvragen.

Er is thans in een recentelijke uitspraak bepaald dat de vrijstellingen alleen toepasbaar zijn voor activa die gerelateerd zijn aan de bedrijfsactiviteit.

Dit houdt in dat onder andere activa die meer het karakter hebben van beleggingen belast zullen worden, zoals vastgoed en aandelen waarvan niet duidelijk kan worden aangetoond dat deze voor de bedrijfsvoering ingezet worden.