Neem makkelijk contact op

Blog Post

Spaans ingezetenen die emigreren kunnen te maken krijgen met een exit-belasting indien:

  • zij aandelen in bezit hebben waarvan de waarde meer dan vier miljoen euro bedraagt óf;
  • er sprake is van een aandelenbelang van meer dan 25% en de totale waarde van dit pakket hoger is dan een miljoen euro, én;
  • men belastingplichtig was in Spanje gedurende minstens 10 van de 15 jaren voorafgaand aan de emigratie.

Heffingsgrondslag exit-belasting

Deze exit-belasting betreft een heffing over de nog niet-gerealiseerde winsten (meerwaarde), oftewel een heffing over het positieve verschil tussen de marktwaarde bij vertrek en de verkrijgingswaarde.

Emigratie naar een land buiten de EU/EER

Bij emigratie naar een land buiten de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER), is de exit-belasting direct verschuldigd met de zogenaamde lage tarieven voor rendement en winsten.  Het maximumtarief bedraagt  23,5% (23% in 2016).

Emigratie naar land binnen EU/EER

Wanneer een Spaans belastingplichtige verhuist naar een land binnen de EU of EER waarmee Spanje een belastingverdrag gesloten heeft, hoeft de exit-belasting niet direct betaald te worden, maar kan Spanje wel voor 10 jaar een conserverende aanslag opleggen.

Met de conserverende aanslag behoudt Spanje 10 jaar heffingsrecht. In geval van een zogenoemde ´verboden´ handeling, zoals de verkoop van de aandelen, kan Spanje dan alsnog de exit-belasting heffen. Na 10 jaar vervalt dit recht.

Geen exit-belasting bij tijdelijke verhuizing

Is er sprake van een tijdelijke werk gerelateerde verhuizing naar een land waarmee Spanje een belastingverdrag heeft gesloten dan kan er uitstel van betaling worden aangevraagd tot een maximum van 5 jaar. Keert men binnen deze termijn weer terug naar Spanje zonder dat verkoop van de aandelen heeft plaatsgevonden, dan verdwijnt de vordering of kan men de eerder betaalde exit-belasting terugvorderen.

Dit artikel betreft geen complete weergave van de bepalingen in het betreffende wetsartikel. We kunnen u desgewenst nader informeren.