Neem makkelijk contact op

Blog Post

Nederlanders die resident zijn in Spanje en vanuit Nederland pensioen ontvangen, moeten dit opgeven aan de Spaanse Belastingdienst. Dit is zo bepaald in het verdrag dat beide landen met elkaar gesloten hebben.

Aangifte pensioenuitkeringen in Spanje

Pensioenen die in Nederland worden uitgekeerd, worden bruto uitbetaald. Dit bruto inkomen moet in Spanje worden opgegeven in de jaaraangifte inkomstenbelasting en wordt belast met de gewone Spaanse progressieve tarieven.

Uitzondering voor overheidspensioenen

Voor overheidspensioenen geldt een uitzondering aangezien deze pensioenen in Nederland worden belast. Het brutobedrag moet echter wel opgegeven worden aan de Spaanse fiscus. Het brutobedrag wordt meegenomen bij het bepalen van het percentage waarmee het overige inkomen belast wordt.

Herstelaangifte

Gedurende de eerste zes maanden van dit jaar kunnen in Spanje wonende gepensioneerden die hun pensioen eerder niet hebben opgegeven, dit uit eigen beweging alsnog doen zonder dat er sancties opgelegd worden. Herstel van aangiften dient te gebeuren tot vier jaar terug.

Ons advies

Is deze situatie op u van toepassing dan raden we aan om dit op eigen initiatief te herstellen. Indien de Spaanse fiscus u voor is zullen er, naast naheffingen en rente voor te laat betelen, boetes worden opgelegd die in de regel 50% tot 75% van de verschuldigde belasting bedragen.

Laat de Spaanse fiscus uw pensioen niet bederven en zorg dat u uw belastingzaken goed op orde heeft.