Neem makkelijk contact op

Blog Post

De Spaanse fiscus heeft aangegeven strictere controles uit te gaan voeren op tax engineering door multinationals.

Zo is Spanje al één van de voorlopers binnen de wereldwijde werkgroep voor het tegengaan van oneigenlijk gebruik van belastingverdragen om winsten te laten vallen in landen met lagere belastingtarieven.

Het is Spanje een doorn in het oog dat bedrijven zoals Apple, Google, Microsoft en Facebook die in hoge mate actief zijn in Spanje, nauwelijks vennootschapsbelasting betalen in Spanje.

Diverse andere landen hebben hier eveneens mee te maken wat tot een internationale werkgroep heeft geleid en een internationaal actieplan (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, BEPS).

Het doel is om belasting te betalen daar waar de economische activiteiten plaatsvinden.

Hoewel dit plan nog in ontwikkeling is, is Spanje voornemens om vervroegd maatregelen in te gaan voeren, wat dan de komende jaren al plaats zal kunnen gaan vinden.

Deze maatregelen zullen ook gevolgen hebben voor de rapportages van kleinere internationaal opererende bedrijven

Als belangrijke extra verplichting wordt genoemd dat multinationals informatie dienen te verstrekken over onder andere hoeveel omzet en winst er per land wordt gemaakt. Hier kan de Spaanse fiscus dan conclusies uit trekken en eventueel inspecties instellen.

Wij houden u op deze webblog op de hoogte.