Neem makkelijk contact op

Blog Post

Er zijn 200 miljard euro aan buitenlandse bezittingen gedeclareerd sinds de introductie van deze informatieve aangifte in 2013 (Bron: Spaans financieel dagblad ‘Expansion’).

Kerncijfers

  • 40 miljard euro bevindt zich in belastingparadijzen, waar volgens de Spaanse fiscus ook Zwitserland (nummer 1) en Luxemburg (2) toe behoren. In deze twee landen alleen is al circa 30 miljard geplaatst.
  • Nederland is met 7,5 miljard het derde land op de lijst, maar daarmee ook nummer één van de landen die niet als belastingparadijs worden beschouwd. In Nederland worden voornamelijk beleggingen aangehouden.
  • België staat tiende op de lijst en op de 7e plaats voor de landen die geen belastingparadijs zijn. België staat, na Zwitserland, met 1,7 miljard euro op een opmerkelijk hoge 2e plaats voor bankrekeningen.
  • De Spaanse fiscus heeft al 7.000 inspecties ingesteld bij belastingplichtigen die geen of een onvolledige aangifte hebben ingediend (de Spaanse fiscus loopt voorop in het internationaal kruisen van data).

Achtergrondinformatie

De aangifte is destijds als onderdeel van een pakket anti-fraude maatregelen ingevoerd door de Spaanse fiscus om grip te krijgen op bezittingen die Spanjaarden in het buitenland aanhielden, veelal buiten het zicht van de fiscus.

Om Spanjaarden te ‘dwingen’ deze aangifte juist en volledig te laten indienen zijn er boetes opgelegd die zo hoog zijn dat de Europese Commissie deze als buitensporig heeft bestempeld en een onderzoek heeft ingesteld. Op de datum van dit bericht is dit onderzoek nog niet afgerond.

Ook niet Spanjaarden die in Spanje wonen en daardoor belastingplichtig zijn dienen deze aangifte in te dienen. Zie voor meer informatie de pagina ‘aangifte buitenlandse bezittingen‘.